close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
ویدیو

شادمانی در اصفهان برای زنده شدن زاینده‌رود

۲۰ بهمن ۱۴۰۰
ایران وایر

 

شهروند خبرنگار ایران وایر با ارسال این ویدیوها، از شادی مردم اصفهان در بازگشت زندگی به زاینده رود گفته است. صدای موج آب، پس از ماه‌ها دوباره در رودخانه‌ای که ماه‌های قبل محل اعتراض کشاورزان اصفهانی و سرکوب نیروهای امنیتی بود شنیده می‌شود.

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

اصفهان

ثبت نظر

استان‌وایر

حمله دسته‌جمعی و مسلحانه شکارچیان غیرمجاز به محیط بانان در میانکاله

۲۰ بهمن ۱۴۰۰
خواندن در ۱ دقیقه
حمله دسته‌جمعی و مسلحانه شکارچیان غیرمجاز به محیط بانان در میانکاله