بازگشت به کتاب اول
زنجان | زنجان

سکینه خوئینی

سرپرست گروه سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

زنجان، خیابان خرمشهر، نرسیده به میدان هنرستان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - ساختمان دارایی