بلاگ

آیا تغییر مذهب هم مانند تغییر دین ارتداد محسوب می‌شود؟

۲۰ تیر ۱۴۰۰
سوال و جواب حقوقی
خواندن در ۱ دقیقه

سوال:

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بعضی از مناطق کشور شیعیان تغییر مذهب داده و سنی شده‌اند. آیا تغییر مذهب هم مانند تغییر دین ارتداد محسوب می‌شود؟ گفته می‌شود دولت با برخی از این افراد به بهانه اینکه طرفدار وهابیت هستند برخورد می‌کند؟

پاسخ:

با توجه به اینکه تسنن نیز داخل در اسلام است تغییر مذهب از شیعه به سنی تغییر دین محسوب نشده و ارتداد محسوب نمی‌شود. ارتداد زمانی است که یک مسلمان از اسلام خارج شود. در قوانین ایران و همچنین در فقه شیعه هیچ ممنوعیتی برای تغییر مذهب و گرویدن به تسنن وجود ندارد. برخورد حکومت ایران با این امر در قالب ارتباط با دولت‌های دیگر است و این هم غیر قانونی است. به عبارتی دستگاه‌های امنیتی و سیاسی سعی می‌کنند این گونه اشخاص را در قالب مجرمین علیه امنیت مطرح کنند بدون اینکه در ظاهر عنوان کنند که دلیل برخورد گرویدن به تسنن بوده است.

ثبت نظر

ویدیو

آشنایی با زنان لژیونر ایران در فوتبال جهان

۲۰ تیر ۱۴۰۰
خواندن در ۱ دقیقه
آیا تغییر مذهب هم مانند تغییر دین ارتداد محسوب می‌شود؟