بلاگ

کلیپ جام جهانی

۴ تیر ۱۳۹۳
بلاگ میهمان
کلیپ جام جهانی
کلیپ جام جهانی
بلاگ

فوتبال، تیم ملی، و دیگر هیچ

۴ تیر ۱۳۹۳
در بلاگستان
خواندن در ۶ دقیقه
فوتبال، تیم ملی، و دیگر هیچ