close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
بلاگ

مرگ تدریجی درختهای تهران

۱۸ شهریور ۱۳۹۴
شما در ایران وایر
خواندن در ۱ دقیقه
مرگ تدریجی درختهای تهران
مرگ تدریجی درختهای تهران
مرگ تدریجی درختهای تهران
مرگ تدریجی درختهای تهران
مرگ تدریجی درختهای تهران
مرگ تدریجی درختهای تهران
مرگ تدریجی درختهای تهران
مرگ تدریجی درختهای تهران
مرگ تدریجی درختهای تهران
مرگ تدریجی درختهای تهران
مرگ تدریجی درختهای تهران
مرگ تدریجی درختهای تهران
مرگ تدریجی درختهای تهران
مرگ تدریجی درختهای تهران

مینا حسین پور، شهروند خبرنگار، تهران

در تهران که قدم بزنی، در هر کوچه و خیابانی با ساختمانی قدیمی روبرو میشوی که در حال نوسازی است یا زمینی که پذیرای یک خانه چندطبقه دیگر خواهد بود. خوب که نگاه کنی،هر آپارتمان جدید،حیاطی قدیمی را در خود خواهد بلعید و درختان آن حیاط یا کوچه نیز،به خاطرات خواهند پیوست. اتفاقی که به سرعت و با رونق آپارتمان سازی، بحران درخت را در پی خواهد داشت.در این میان،خانه هایی هستند که به همت خود یا زور شهرداری مجبور به زنده نگاه داشتن درخت ها هستند. این اتفاق اگر به شیوه ای درست رخ دهد،باعث زنده ماندن درختان قدیمی تهران خواهد بود اما مشاهدات من حکایت از جنگ درختان با آهن،میلگرد،بتن،سیمان و آجر دارد و پایانی که جز خشک شدن تدریجی درختان نیست. اتفاقی که قطعا جریمه ای برای آپارتمان سازهای تهران در پی ندارد، در واقع یک مرگ تدریجی

ثبت نظر

استان کرمان

افزایش ۵۰ درصدی اعتراض‌های کارگری در سیرجان

۱۷ شهریور ۱۳۹۴
شهرام رفیع زاده
خواندن در ۳ دقیقه
افزایش ۵۰ درصدی اعتراض‌های کارگری در سیرجان