سوال: با سلام . مدتی پیش چند نفر از دوستان شوهرم را به اتهام قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس  دستگیر کردند. آنها هم شوهرم را بعنوان معاون جرم معرفی کرده بودند و در بازجویی‌ها  گفته بودند که شوهرم دختران را شناسایی، جذب و به آنها معرفی میکرده. با این اقرار همسرم نیز دستگیر شد . شوهرم در بازجویی ها گفته است که  بی گناه است و هدفش از این کار فقط کمک به دخترانی بوده که برای تامین مالی خانواده هایشان بدنبال کار در کشورهای عربی همسایه بوده اند همچنین  شوهرم در بازجویی‌ها تاکید کرده که هیچیک از این دختران به زور یا تهدید یا فریب قاچاق نشده‌اند بلکه این کار در کمال رضایت انها انجام شده است البته ظاهرا بازجو پرونده اظهارات همسرم را تاکنون قبول نکرده و او و دوستانش همچنان در بازداشت موقت هستند.​حالا سوالم از شما این است که اگر همسرم نتواند بی گناهی اش را ثابت کند به چه مجازاتی محکوم خواهد شد ؟ در ضمن بفرمائید که ایا موضوع رضایت دختران در قاچاق انها  می تواند موجب کاهش مجازات همسرم و دوستانش شود یا خیر ؟ 

پاسخ : مخاطب محترم با سلام . مطابق ​تبصره 3 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مجازات معاونت در جرم «‌قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، خواهدبود. مصادیق معاونت در جرم قاچاق انسان نیزهمان مصادیق مطرح شده درماده 126 قانون مجازات اسلامی است که عبارت است از ​الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.بنابراین اگر دادگاه اقدامات همسر شما را معاونت در جرم قاچاق انسان تشخیص بدهد همسر شما بعنوان معاون جرم به دو تا پنج سال حبس‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به همسرتان داده شده‌است، محکوم خواهد شد . در ضمن  موضوع رضایت دختران در قاچاق انها هم  نمی تواند موجب کاهش مجازات همسرتان و دوستانش شود زیرا در بند ب ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان امده  است، عبوردادن ، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق انسان ، هرچند با رضایت آنان باشد. در حکم «‌قاچاق انسان» محسوب می‌شود. بنابراین رضایت افرادی که قاچاق می شوند تاثیری در کاهش مجازات قاچاقچیان ندارد .

***

شما هم می‌توانید خاطرات، مشاهدات و تجربیات خود از قاچاق انسان، پناهندگی و مهاجرت به اشتراک بگذارید. اگر از مسئولان دولتی یا افراد حقیقی و حقوقی که حق شما را ضایع کرده‌اند و یا مرتکب خلاف شده‌اند شکایت دارید، لطفاً شکایت‌های خود را با بخش حقوقی ایران وایر با این ایمیل به اشتراک بگذارید: [email protected]

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}