سلام؛
من سه سال پیش عقد کرده ام و دو سال هم هست که ازدواج کرده ایم. علاقه بسیاری به نقاشی و رقص دارم و کلاس خصوصی رقص هم برای بانوان می گذاشتم. این را قبل از ازدواج به همسرم گفته بودم و او هم می گفت که هیچ مشکلی در این مورد ندارد. اما پس از ازدواج، شروع کرد به مخالفت و با تاکید بر این که خانم باید در خانه بنشیند، مانع رفتم من به کلاس رقص شد. در مورد نقاشی هم هر وقت می نشستم تا نقاشی کنم، می آمد مزاحم می شد و یا می گفت برو غذا درست کن و غیره. نهایت هم گفت که باید از نقاشی کردن دست بردارم. این رفتار شوهرم خیلی مرا ناراحت کرده است. من نمی توانم بدون هنر زندگی کنم. از طرفی، از طلاق هم می ترسم. سوال من این است که آیا شوهر می تواند خانم خود را از فعالیت هنری منع کند و آیا به این دلیل می شود طلاق گرفت؟

 

سلام؛
خدمت تان عرض شود گرچه در «قانون مدنی» آمده است که ریاست خانواده از خصایص شوهر است اما این بدین معنا نیست که شوهر بر زن مسلط است و اختیار دارد او را از هرگونه فعالیتی منع کند. ضمن این که منع از اشتغال از طرف شوهر هم که در قانون آمده، مربوط به فعالیت های شغلی و حرفه ای است؛ آن هم در صورتی که برخلاف مصالح خانوادگی باشد. بنابراین، قانونا رفتار شوهر شما صحیح نیست. اما اگر صرفا به این دلیل بخواهید طلاق بگیرید، سخت گیری های زیادی از طرف دادگاه خانواده اعمال خواهد شد. چون زنان فقط در موارد «عسر و حرج» می توانند طلاق بگیرند. اثبات این که ممانعت از رقص و نقاشی باعث عسر و حرج شما شده است، بسیار دشوار خواهد بود.
موفق باشید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}