سلام من سه سال پیش ازدواج کرده ام. از دو سال پیش با شوهرم اختلافات جدی پیدا کردم. ایشان از این مردهایی هست که اهل کار و زندگی نیست و فقط دنبال خوشگذرانی است خیلی هم تظاهر به مومن بودن می کند. با همه اختلافات به دلیل اینکه خانواده ام ناراحت نشوند حرفی از طلاق نمی زدم و باها ایشان زندگی می کردم اما رابطه مان بسیار سرد بود و تقریبا از یک سال پیش هیچ رابطه جنسی هم نداشتیم تا اینکه ایشان شروع کرد به بددهنی و کتک زدن من و من هم از سه ماه پیش آمدم خانه پدرم. الان متوجه شدم که زنی را صیغه کرده است. علی رغم مخالفت خانواده ام می خواهم طلاق بگیرم به خودش هم گفتم اما می گوید طلاقت نمی دهم برو خودت طلاق بگیر و در کمال پررویی می گوید کار خوبی کرده زن صیغه ای گرفته و اگر لازم باشد چند زن دیگر را صیغه می کند. می خواستم ببینم بهترین راه برای طلاق چیست؟

 

سلام! شما دو راه برای طلاق گرفتن دارید. بر اساس شرط دوازدهم مندرج در عقد نامه اگر شوهر بدون رضایت زن ازدواج مجدد کند، زن از طرف شوهر خود وکالت خواهد داشت که به دادگاه رجوع کرده و خود را مطلقه کند. بر اساس این شرط اگر شما بتوانید عقد موقت را ثابت کنید به راحتی می توانید به وکالت از شوهرتان خودتان را مطلقه کنید. این بهترین و راحت ترین راه است. راه دوم تقاضای طلاق با استناد به عسر و حرج است. در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ صراحتا ذکر شده است که اگر مرد ازدواج مجدد کند زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند. در این مورد هم شما باید بتوانید ازدواج موقت شوهرتان را اثبات کنید. راه دوم کمی دشوارتر و زمانبرتر از راه اول استو موفق باشید!

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}