وقت بخیر؛
یکی از بستگانم حدود دو سال با خانمی در ارتباط بود تا این که پنج ماه قبل با او ازدواج کرد. خانم از دادن آزمایش‌های قبل از ازدواج طفره رفت و انجام نداد. فامیل ما به حساب دو سال آشنایی، چشم‌پوشی کرد. چهار روز بعد از ازدواج، در شب اول زناشویی متوجه شد خانم دختر نیست و از آن جا که بدون ازدواج بکارت خود را از دست داده، پرده بکارت خودش را عمل کرده است. حالا با توجه به این که نزدیکی انجام نشده و آن خانم فریب در ازدواج انجام داده و دختر نبوده و آزمایش بکارت قبل از ازدواج انجام نشده است و حاضر به طلاق نیست، این فامیل ما چه طور می‌تواند طلاق بدهد و تکلیف مهریه و نفقه چه می‌شود؟ آیا از طریق دادگاه کیفری یا خانواده باید پی‌گری شود؟ چون مدرکی نیست و آن خانم مایل به طلاق توافقی نیست. آثار عمل جراحی موجود را چه طور باید از طریق پزشک قانونی پی‌گیری کرد؟

با سلام؛
ماده ۱۱۲۸ «قانون مدنی» می‌گوید: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده است، برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.» 

گرچه در قانون مشخصا باکره بودن یک صفت شرط شده در عقدنامه نیست اما با توجه به عرف ایران در ازدواج اول، فرض بر باکره بودن خانم است. به همین دلیل، دادگاه‌ها باکره نبودن دختر و عدم اطلاع این امر به زوج را از موارد فسخ می‌دانند.
از طرف دیگر، در ماده ۶۴۷ «قانون مجازات اسلامی» آمده است: «چنان‌چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی، از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت‌ اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال‌ محکوم می‌گردد.» 

در این میان، مساله اصلی، اثبات است. بعد از طرح دادخواست فسخ نکاح، قطعا دادگاه موضوع را به پزشکی قانونی ارسال می‌کند. در پزشکی قانونی عمل جراحی ترمیم پرده بکارت مشخص خواهد شد و اگر ثابت شود که خانم قبل از ازدواج، شوهر خود را از این مطلع نکرده است، قطعا حق فسخ برای شوهر پیش خواهد آمد. در مورد مهریه عرض شود اگر فسخ نکاح قبل از نزدیکی اتفاق افتاده باشد، با استناد به ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، زن مستحق مهریه نیست. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}