«مائده برهانی» و «زینب گیوه» دختران لژیونرهای والیبال ایران در شومن کلاب بلغارستان می درخشند. حضور دو ملی پوش دختر ایرانی در لیگ والیبال بلغارستان، نگاه رسانه های این کشور را به خود جلب کرده است

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}