close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
کاریکاتور

برای عاتکه رجبی، فعال صنفی معلمان

۲۹ شهریور ۱۴۰۲
مانا نیستانی
برای عاتکه رجبی، فعال صنفی معلمان

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

اخبار

آیدا شاکرمی: تهدید کرده‌اند اگر به مزار نیکا برویم مادرم بازداشت می‌شود

۲۹ شهریور ۱۴۰۲
خواندن در ۲ دقیقه
آیدا شاکرمی: تهدید کرده‌اند اگر به  مزار نیکا برویم مادرم بازداشت می‌شود