زنان ایرانی سال های طولانی ست که با فشارها و محدودیت‌هایی که از سوی جامعه‌ ای مردسالار بر آنها تحمیل می‌شود، درافتاده‌ند. مبارزه، مشارکت و فعالیت مستمر آنها در طول این دوران، نه تنها راه را بر حضور موثر زنان در اجتماع باز کرده‌ که منجر به بازتعریف نقش‌های اجتماعی جنسیتی شده است؛ راهی دشوار و طولانی با گام هایی محکم و آرام. 

ایران‌وایر در قالب یک پروژه به معرفی زنانی می‌پردازد که در این مسیر نقشی آفریده اند. نقش آفرینی آنها همواره از نظر همگان مثبت نبوده و در معدود موارد، واکنش های منفی جامعه را برانگیخته و یا منجر به گشایش راه های تازه شده ولی احتمال منفی بودن پیامدهای فعالیت شان از اهمیت نقش آفرینی شان کم نکرده است و طبعا اگر نقش آفرینی شان پیامد مثبت داشته، اهمیت کاری که کرده اند و راهی که رفته اند، دوچندان شده است. در این مسیر از شما دعوت می‌کنیم که ما را همراهی کنید و شخصیت‌هایی را که به گمان شما موثر بوده یا هستند و در اینجا ذکری از آنها نرفته را به ما معرفی کنید. 

برای دانلود کتابچه زنان تاثیرگذار ایرانی در عرصه رسانه به صورت پی دی اف اینجا را کلیک کنید

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}