محمدعلی نجفی، شهردار تهران دیروز استعفای کتبی خود را به شورای شهر تهران داد. او هفت ماه شهردار تهران بود و تا بعد از تعطیلات نوروز ۹۷ که اولین جلسه رسمی شورای شهر برگزار شود، شهردار تهران خواهد ماند.

پرسش مهم این روزها اما این است که او چرا استعفا داده است:

در حال حاضر چهره جانشین نجفی مشخص نیست، محسن هاشمی مهم ترین چهره است، نام اسحاق جهانگیری، معاون اول رئيس جمهور هم مطرح شده، حسین مرعشی همیشه نامش مطرح بوده، حبیب الله بی طرف هم می تواند مدعی باشد و شاید نام های تازه. از سوی دیگر مشخص نیست کدام دلیل در استعفای نجفی موثرتر است، هرچند به نظر می رسد حتی یک دلیل از این شش دلیل هم برای رفتن شهردار کافی بوده است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}