این گزارش را «مهرداد» شهروندخبرنگار ایران وایر از آبادان ازسال کرده است. مهرداد در توضیح این ویدئو نوشته است:اینجا پارک بازسازی آبادان است. حدودا ۱۵ سال پیش میلیون ها تومان هزینه ساخت و ساز این پارک کردند. ثمره اش شده نیزاری که پاتوق مصرف کنندگان موادمخدر و فروشندگان اجنسا دزدی است.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}