گزارش

صدای مخاطب از پرند: قدم به قدم نیروهای یگان‌ویژه مستقر شده‌اند

۲۷ آبان ۱۳۹۸
شما در ایران وایر

شهروند خبرنگار ایران وایر از پرند می‌گوید: امروز یگان ویژه در عرض چند ساعت کل شهر را پاکسازی کرد اما در روزهای گذشته مردم یک بانک و یا اداره دولتی سالم در کل شهر نگذاشتند. در حال حاضر غروب دوشنبه ۲۷ آبان، شهر شدیدا امنیتی و قدم به قدم مامور یگان ویژه مستقر شده است

 

ثبت نظر

خبرنگاری جرم نیست

نقض گسترده حقوق بشر با قطع اینترنت و انسداد کامل خبری طی...

۲۷ آبان ۱۳۹۸
نیلوفر رستمی
خواندن در ۶ دقیقه
صدای مخاطب از پرند: قدم به قدم نیروهای یگان‌ویژه مستقر شده‌اند