شهروند خبرنگار ایران وایر با ارسال ویدیویی، در مورد تفاوت قیمت‌های خریدهایش در فروشگاه هایپراستار گفته است. او می‌گوید قیمتی که روی کالا خورده با آن‌چه در زمان خرید باید پرداخت کند متفاوت است. پیش از این شهروند خبرنگارهای ایران وایر از «تخفیف‌های غیرواقعی» روی کالاهای هایپراستار، گفته بودند. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}