تصویری

تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از خانه هوشنگ ابتهاج

۲۲ مرداد ۱۴۰۱
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از خانه هوشنگ ابتهاج
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از خانه هوشنگ ابتهاج
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از خانه هوشنگ ابتهاج
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از خانه هوشنگ ابتهاج
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از خانه هوشنگ ابتهاج
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از خانه هوشنگ ابتهاج
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از خانه هوشنگ ابتهاج
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از خانه هوشنگ ابتهاج
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از خانه هوشنگ ابتهاج
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از خانه هوشنگ ابتهاج
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از خانه هوشنگ ابتهاج

 

این تصاویر خانه «هوشنگ ابتهاج» است که به صورت اختصاصی در ایران‌وایر منتشر شده است. هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه شاعر و پژوهشگر ایرانی روز ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ در سن ۹۵ سالگی در آلمان درگذشت. قرار است پیکر او به ایران منتقل شود و  مراسم تشییع او از همین خانه برگزار شود و سپس در شهر رشت، زادگاهش به خاک سپرده شود.

 

ثبت نظر

اخبار

بازداشت ۷ نفر به دلیل تخریب خودروهای گردشگران در عاشورا

۲۲ مرداد ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
بازداشت ۷ نفر به دلیل تخریب خودروهای گردشگران در عاشورا