تصویری

گزارش تصویری؛ اعتراضات سراسری در تهران

۱ مهر ۱۴۰۱
گزارش تصویری؛ اعتراضات سراسری در تهران
گزارش تصویری؛ اعتراضات سراسری در تهران
گزارش تصویری؛ اعتراضات سراسری در تهران
گزارش تصویری؛ اعتراضات سراسری در تهران
گزارش تصویری؛ اعتراضات سراسری در تهران
گزارش تصویری؛ اعتراضات سراسری در تهران
گزارش تصویری؛ اعتراضات سراسری در تهران
گزارش تصویری؛ اعتراضات سراسری در تهران
گزارش تصویری؛ اعتراضات سراسری در تهران
گزارش تصویری؛ اعتراضات سراسری در تهران
گزارش تصویری؛ اعتراضات سراسری در تهران
گزارش تصویری؛ اعتراضات سراسری در تهران

یک شهروندخبرنگار با ارسال تصاویری از اعتراضات روز پنجشنبه سی و یکم شهریور در تهران، حضور گسترده مردم را به تصویر کشیده است. اعتراضات سراسری در تهران و بسیاری از شهرهای ایران پس از قتل مهسا امینی دختر جوان سقزی شکل گرفت.

ثبت نظر

گزارش

کارلوس کی‌روش: ریسک می‌کنم چون خودم را می‌شناسم

۱ مهر ۱۴۰۱
ایران وایر
خواندن در ۸ دقیقه
کارلوس کی‌روش: ریسک می‌کنم چون خودم را می‌شناسم