close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
تصویری

تجمع ایرانیان واشینگتن در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران

۴ مهر ۱۴۰۱
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق
عکس: ایران وایر، علی خلیق

ده‌ها هزار نفر از ایرانیان ساکن کشورهای مختلف روز شنبه دوم مهر در حمایت از خیزش سراسری در ایران علیه جمهوری اسلامی، تجمع‌های متعدد و پرشماری را برگزار کردند.

تجمع ایرانیان واشینگتن در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران روز شنبه در پایتخت آمریکا برگزار شد و شاهزاده رضا پهلوی نیز در آن حضور یافت.

ثبت نظر

اخبار

بابک پاک‌نیا وکیل دادگستری بازداشت شد

۴ مهر ۱۴۰۱
بابک پاک‌نیا وکیل دادگستری بازداشت شد