close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
تصویری

تجمع ایرانیان هامبورگ در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران

۵ مهر ۱۴۰۱
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش
عکس: ایران وایر، مجید جهانبخش

تجمع ایرانیان هامبورگ در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران.

در اعتراض  به کشته شدن ژینا امینی و خیزش مردم ایران در داخل کشور ایرانیان مقیم هامبورگ هم طی چند روز گذشته با برگزاری تجمعات حمایت خود را از مردم و نفرت خود را از حکومت جمهوری اسلامی  اعلام  کردند.

ثبت نظر

اخبار

خداحافظی راضیه جانباز از تیم ملی هندبال، در اعتراض به سرکوب‌ها

۴ مهر ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
خداحافظی راضیه جانباز از تیم ملی هندبال، در اعتراض به سرکوب‌ها