close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
تصویری

روبرت برکمن٬ نقاش مطرح پرتره‌

۳ مهر ۱۳۹۳
روبرت برکمن٬ نقاش مطرح پرتره‌
روبرت برکمن٬ نقاش مطرح پرتره‌
روبرت برکمن٬ نقاش مطرح پرتره‌
روبرت برکمن٬ نقاش مطرح پرتره‌
روبرت برکمن٬ نقاش مطرح پرتره‌
روبرت برکمن٬ نقاش مطرح پرتره‌
روبرت برکمن٬ نقاش مطرح پرتره‌
روبرت برکمن٬ نقاش مطرح پرتره‌
روبرت برکمن٬ نقاش مطرح پرتره‌
روبرت برکمن٬ نقاش مطرح پرتره‌

روبرت برکمن Robert Brackman ، نقاشِ روسی‌-آمریکایی‌ در ۲۵ سپتامبر ۱۸۹۸ در اکراین کنونی به دنیا آمد.

روبرت در زمانی‌ که تنها ۱۰ سال داشت به همراه خانواده ‌اش به آمریکا مهاجرت کردند و او در سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۱ در آکادمی ملی‌ِ طراحی به تحصیل پرداخت.

روبرت چند ساله با عنوانِ مدرس در دانشگاه‌ها و آکادمی‌های مخجتلف به تدریس نقاشی پرداخت و هم زمان به کشیدن پرترهٔ‌های گوناگون از بسیاری از افرادِ برجسته آن‌ روز امریکا میپرداخت.

روبرت بیشترین شهرتش را از کشیدنِ پرتره‌های بزرگ از نظامیان و هنرپیشگان به دست آورد.

ثبت نظر

تصویری

مدارسی که از آسمان می آیند

۳ مهر ۱۳۹۳
مدارسی که از آسمان می آیند