close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تصویری

نه به اعدام

۲۸ خرداد ۱۳۹۲
مانا نیستانی
نه به اعدام

 

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

جامعه مدنی

هیچ امر مقدسی در جهان بالاتر از جان انسان نیست

۲۸ خرداد ۱۳۹۲
عمادالدین باقی‌
خواندن در ۵ دقیقه
هیچ امر مقدسی در جهان بالاتر از جان انسان نیست