«جواد علیکردی»، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه که به دلیل فعالیت در تلگرام به دو سال حبس محکوم شده، جهت اجرای حکم به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.

به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، جواد علیکردی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۰ توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان معرفی شد و در حال حاضر در زندان وکیل آباد مشهد به‌سر می‌برد.

این وکیل دادگستری که سابقه تدریس در دانشگاه را دارد، در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۳۹۹، با دو اتهام اولیه «تشکیل و اداره کردن گروه تلگرامی امید، آگاهی و آزادی با هدف براندازی حکومت اسلامی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، توسط اداره اطلاعات مشهد بازداشت شده بود.

او بیش از ۳۰ روز در سلول انفرادی بازداشتگاه متعلق به اداره اطلاعات مشهد تحت بازجویی بود.

پرونده این وکیل دادگستری در شعبه ۹۰۳ دادسرای انقلاب بررسی و به شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد جهت صدور حکم ارجاع شد.

براساس حکم صادره آقای علیکردی بابت اتهام تشکیل و اداره گروه تلگرامی با هدف براندازی حکومت، به عنوان موسس و ادمین ابر گروه «امید، آگاهی و آزادی»، به شش سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، این وکیل دادگستری به هشت ماه حبس تعزیری و برای اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به یک سال و پنج ماه حبس محکوم شد.

دادگاه جهت مجازات تکمیلی نیز علیکردی را به دو سال منع اشتغال هرگونه فعالیت و تدریس در محیط های آموزشی و دانشگاه، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی محکوم کرد.

این حکم پس از تجدیدنظرخواهی در شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بررسی و دادگاه مجازات شش سال و شش ماه حبس را به دو سال حبس تعزیری کاهش داد. سایر مجازات‌های این وکیل دادگستری عینا مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجازات زندان، دو سال حبس برای این وکیل دادگستری قابل اجرا خواهد بود.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}