اخبار

هجوم ماموران اطلاعات سپاه به خانه احمدرضا حائری، فعال حقوق بشر

۱۲ خرداد ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
هجوم ماموران اطلاعات سپاه به خانه احمدرضا حائری، فعال حقوق بشر

امر‌وزصبح با حکم قاضی «نصیرپور»، رئیس دادسرای شهید مقدس(اوین)، هشت نفر از ماموران اطلاعات سپاه به خانه «احمد رضا حائری» فعال حقوق بشر مراجعه، بعد از بازرسی خانه گوشی و وسایل الکترونیکی ، مقداری کاغذ و نوشته و کتاب را ضبط کرده با خود برده‌اند.

ماموران همچنین بدون توضیح خاصی احضاریه‌ای به امضاء قاضی، جهت حضور حائری در دادسرای اوین تسلیم ایشان کرده‌اند.

احمدرضا حائری زندانی سیاسی سابق، یک ماه پس واقعه «پنجشنبه سیاه اوین» بازداشت و مدتی بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ریاست قاضی صلواتی محاکمه و به ۴۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

آقای حائری توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. وی در تاریخ ۴ مردادماه ۹۹، پس از حضور در دادسرای اوین به پلیس امنیت منتقل و در آنجا پس از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق، جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. احمدرضا حائری نهایتا در تاریخ ۱۷ مهرماه ۹۹ به صورت مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود.

پنج‌شنبه سیاه اوین به روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ اشاره دارد که گارد ویژه به بهانه بازرسی بند ۳۵۰ زندان اوین با هجوم به زندانیان سیاسی، آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد و موجب زخمی شدن، انتقال به انفرادی و تبعید و پرونده سازی برای تعداد زیادی از زندانیان شد. در پی این رویداد، خانواده های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، تجمعاتی را در مقابل مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور برگزار کردند.

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

تهران

ثبت نظر

اخبار

بیانیه شدیدالحن شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران با حضور لاوروف

۱۲ خرداد ۱۴۰۱
خواندن در ۲ دقیقه
بیانیه شدیدالحن شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران با حضور لاوروف