close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
اخبار

ممانعت از حضور خانواده یک متوفی بهایی در محل دفن

۱۲ خرداد ۱۴۰۲
خواندن در ۱ دقیقه
وقتی صبح روز جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲، خانواده‌ی یکی از متوفیان بهایی که در روزهای گذشته بدون اطلاع آن‌ها توسط ماموران دفن شده، برای خواندن دعا و گذاشتن گل بر خاک عزیزشان به گورستان مراجعه کردند، به دستور فردی به نام «مسعود مومنی» درب اصلی گورستان بسته شده و به خانواده متوفی اجازه ورود داده نمی‌شود.
وقتی صبح روز جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲، خانواده‌ی یکی از متوفیان بهایی که در روزهای گذشته بدون اطلاع آن‌ها توسط ماموران دفن شده، برای خواندن دعا و گذاشتن گل بر خاک عزیزشان به گورستان مراجعه کردند، به دستور فردی به نام «مسعود مومنی» درب اصلی گورستان بسته شده و به خانواده متوفی اجازه ورود داده نمی‌شود.

 

آزار و تهدید بهاییان برای دفن اموات‌شان در تهران هم چنان ادامه دارد.

وقتی صبح روز جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲، خانواده‌ی یکی از متوفیان بهایی که در روزهای گذشته بدون اطلاع آن‌ها توسط ماموران دفن شده، برای خواندن دعا و گذاشتن گل بر خاک عزیزشان به گورستان مراجعه کردند، به دستور فردی به نام «مسعود مومنی» درب اصلی گورستان بسته شده و به خانواده متوفی اجازه ورود داده نمی‌شود. خانواده هم پشت درب بسته برای متوفی‌شان دعا می‌خوانند و محل را پس از گذاشتن گل‌ها پشت درب ترک می‌کنند.

یادآوری می‌شود از ابتدای سال ۱۴۰۲، مسعود مومنی که خود را از طرف بهشت زهرا مسئول آرامستان بهاییان تهران معرفی کرده، از خانواده‌ی متوفیان بهایی درخواست مبلغ گزافی پول جهت ترخیص اجساد از سردخانه کرده است. تعدادی از خانواده‌های بهاییان این درخواست غیرقانونی را نپذیرفته و از پرداخت وجه مزبور خودداری کرده‌اند. مومنی در دو ماه گذشته چندین پیکر متوفیان بهایی را بدون اطلاع خانواده در گورستان خاوران دفن کرده است.  

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

تهران

ثبت نظر

اخبار

انتقاد کاوه مدنی و رضا کیانیان از ادعای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه

۱۲ خرداد ۱۴۰۲
خواندن در ۱ دقیقه
انتقاد کاوه مدنی و رضا کیانیان از ادعای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه