close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
اخبار

ادامه پرونده‌سازی و صدور احکام غیرقانونی برای معلمان

۲۹ شهریور ۱۴۰۲
خواندن در ۱ دقیقه
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای از ادامه پرونده‌سازی برای معلمان و صدور احکامی چون اخراج، کسر گروه، بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت و ... علیه معلمان را شدیدا محکوم کرد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای از ادامه پرونده‌سازی برای معلمان و صدور احکامی چون اخراج، کسر گروه، بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت و ... علیه معلمان را شدیدا محکوم کرد.

 

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای از ادامه پرونده‌سازی برای معلمان و صدور احکامی چون اخراج، کسر گروه، بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت و ... علیه معلمان را شدیدا محکوم کرد.

این شورای معلمان بیانیه خود را در واکنش به صدور احکام بازنشستگی اجباری برای معلمان صادر کرده و نوشته است: «در ادامه‌ی پروندەسازی‌های غیرقانونی و غرض‌ورزانه برای معلمان و اساتید دانشگاه، همکار توانمند و فرهیخته‌‌ و خوشنام کردستانی، دبیر فیزیک دبیرستانهای سقز، خانم «شیلان یوسفی» با ۲۳ سال سابقه‌ی تدریس، طی پرونده‌سازی و شکایت حراست شهرستان و استان، با صدور حکمی کاملا غیرقانونی کە از سوی هیئت بدوی تخلفات اداره کل آموزش و پرورش کوردستان صادر شده، بە بازنشستگی اجباری با کسر دو گروه محکوم گردید.»

 شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان افزوده: «هیئت تخلفات وزارت آموزش و پرورش این حکم را عینا تائید نموده و از سازماندهی وی برای سال تحصیلی جدید ممانعت بە عمل آورد. اتهام خانم شیلان یوسفی حضور در تجمعات صنفی معلمان و حمایت از اعتراضات مردمی در سال گذشتە از طریق فعالیت در فضای مجازی، عنوان شده است.»

در پایان این بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکوم کردن چنین احکام غیرقانونی، صدور پیاپی احکامی چون اخراج، کسر گروه، بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت و ... علیه معلمان را از سوی وزارت آموزش پرورش ناشی از فضای پادگانی و امنیتی» دانسته که بر این وزارت خانه مستولی شده است.

همزمان با فرارسیدن سالگرد اعتراضات «زن،زندگی،آزادی» در سال گذشته، این شورا معلمان را به «مقابله در برابر این رویه» دعوت کرده است.

 

 

ثبت نظر

اخبار

تعلیق دو استاد دانشگاه تهران برای برگزاری جلسه دفاع لیلا حسین‌زاده

۲۹ شهریور ۱۴۰۲
خواندن در ۱ دقیقه
تعلیق دو استاد دانشگاه تهران برای برگزاری جلسه دفاع لیلا حسین‌زاده