close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
اخبار

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی رویا ملکوتی در زندان وکیل آباد مشهد

۱۰ مهر ۱۴۰۲
خواندن در ۱ دقیقه
با گذشت بیش از دو ماه از دستگیری رویا ملکوتی، این شهروند بهایی هم‌چنان بلاتکلیف در زندان وکیل آباد بازداشت است.
با گذشت بیش از دو ماه از دستگیری رویا ملکوتی، این شهروند بهایی هم‌چنان بلاتکلیف در زندان وکیل آباد بازداشت است.

با گذشت بیش از دو ماه از دستگیری رویا ملکوتی، این شهروند بهایی هم‌چنان بلاتکلیف در زندان وکیل آباد بازداشت است.

رویا ملکوتی در ۷ مرداد ۱۴۰۲ پس از دریافت احضاریه و معرفی خود به شعبه ۹۰۳ دادسرای انقلاب مشهد، به طور ناگهانی بازداشت و به زندان وکیل آباد منتقل شد. این شهروند بهایی از زمان دستگیری تاکنون در زندان وکیل آباد مشهد تحت بازداشت موقت قرار دارد.

خانم ملکوتی در طی این مدت دو جلسه بازپرسی داشته است. در ۷ مرداد ، تفهیم اتهام شده و در ۶ شهریور، جلسه آخرین دفاعیات نامبرده برگزار شده است. او به تشکیل گروه یا دسته به هدف اقدام علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت و اقدام علیه امنیت کشور متهم است.

بنا به اطلاع رسیده، در روزهای گذشته پرونده این شهروند از شعبه ۹۰۳ به شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری منتقل شده است.

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

خراسان رضوی

ثبت نظر

اخبار

افزایش بازداشت‌شدگان اعتراضات سالگرد جمعه خونین زاهدان به ۲۱۶ نفر

۱۰ مهر ۱۴۰۲
خواندن در ۲ دقیقه
افزایش بازداشت‌شدگان اعتراضات سالگرد جمعه خونین زاهدان به ۲۱۶ نفر