close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
اخبار

احضار و بازپرسی دو شهروند بهایی در کرمان

۲ اسفند ۱۴۰۲
خواندن در ۱ دقیقه
از راست فیروزه سلطان محمدی و روحا ایمانی شهروندان بهایی احضار شده در کرمان
از راست فیروزه سلطان محمدی و روحا ایمانی شهروندان بهایی احضار شده در کرمان

روحا ایمانی و فیروزه سلطان محمدی، دو شهروندی بهایی ساکن کرمان که در آذر ماه سال گذشته مدتی تحت بازداشت بودند، بار دیگر احضار شده و با اتهام جدیدی مورد بازپرسی قرار گرفتند.

بنا به گزارش رسیده، در روزهای گذشته فیروزه سلطان محمدی و روحا ایمانی به شعبه ۵ بازپرسی کرمان احضار شدند. این دو شهروند بهایی پس از حضور در شعبه مذکور متوجه شدند که به اتهام «تبلیغ بهاییت و اقدامات آموزشی خلاف شرع اسلام» متهم و بر اساس همین اتهام، بازپرسی شدند.

یادآوری می‌شود که این دو زن بهایی در ۱۳آذر۱۴۰۱ در منازل شخصی خود در کرمان بازداشت شده و پس ۱۷ روز انفرادی هر کدام با قرار وثیقه ده میلیارد ریال آزاد شدند.

در یک سال گذشته، بهاییان ایران با تشدید آزار و فشار از سوی حکومت روبرو بوده‌اند. ده‌ها شهروند بهایی که عمدتا زنان بهایی هستند، در طی این مدت بازداشت، محاکمه و زندانی شده‌اند.

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

کرمان

ثبت نظر

اخبار

استعفای دسته‌جمعی ۲۸ نیروی بسیجی بومی دو پایگاه مهم سپاه در نیکشهر

۲ اسفند ۱۴۰۲
خواندن در ۱ دقیقه
استعفای دسته‌جمعی ۲۸ نیروی بسیجی بومی دو پایگاه مهم سپاه در نیکشهر