close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
اخبار

جلسه آخرین دفاع پانزده شهروند بهایی در قائمشهر برگزار شد

۴ اسفند ۱۴۰۲
خواندن در ۱ دقیقه
بهاییان احضار شده از حق داشتن وکیل اختیاری محروم بودند زیرا به آنان گفته شد که چون پرونده‌شان امنیتی است طبق تبصره ماده ۴۸ فقط از وکلایی که توسط قوه قضاییه معرفی می‌شود، می‌توانند وکیل انتخاب کنند.
بهاییان احضار شده از حق داشتن وکیل اختیاری محروم بودند زیرا به آنان گفته شد که چون پرونده‌شان امنیتی است طبق تبصره ماده ۴۸ فقط از وکلایی که توسط قوه قضاییه معرفی می‌شود، می‌توانند وکیل انتخاب کنند.

 

جلسات آخرین دفاع پانزده شهروند بهایی در شعبه شش بازپرسی دادسرای قائمشهر برگزار شد. این شهروندان به فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع اسلام متهم هستند.

بنا به گفته‌ی یک منبع مطلع، در ۱۰ بهمن سامانه ثنا پانزده تن از بهاییان مازندران را برای تفهیم اتهام و دفاع آخر به شعبه شش بازپرسی قائمشهر احضار کرد. جلسات آخرین دفاع این شهروندان به طور جداگانه از ۱۷ تا ۲۹ بهمن در دادسرای قائمشهر برگزار شد و بازپرس افراد مذکور را با استناد به گزارش اداره اطلاعات به انجام فعالیت آموزشی و تبلیغ انحرافی مغایر و یا مخل به شرع اسلام با استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن  و القائات روانی در قالب بهاییت متهم کرد. این اتهام، ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی است.

اسامی این شهروندان بهایی عبارت است از:

سهراب لقایی، زهرا گلابیان، فوائد لقایی، آناهیتا کوشکباغی، بنفشه اسدیان، سهیل حقدوست، راکوئل عطائیان،، شیرین کثیری، ملودی صمیمی، نسیم صمیمی، فارس فنائیان، حسین فنائیان، امیلیا فنائیان، ، هومن طائف، ، کیومرث اکبری.

بهاییان احضار شده از حق داشتن وکیل اختیاری محروم بودند زیرا به آنان گفته شد که چون پرونده‌شان امنیتی است طبق تبصره ماده ۴۸ فقط از وکلایی که توسط قوه قضاییه معرفی می‌شود، می‌توانند وکیل انتخاب کنند.

به همین دلیل هر پانزده بدون وکیل و اطلاعاتی از مفاد پرونده در جلسه آخرین دفاع حاضر شده و در پایان جلسه هر کدام با تودیع وثیقه آزاد شدند.

قابل ذکر است، این پانزده شهروند بهایی در ۲۴مهر در منازل سهیل حقدوست و حسین فنائیان مهمان بوده که ماموران اداره اطلاعات به مکان‌های مذکور حمله کردند. مدتی بعد، اداره اطلاعات برای هر کدام از حاضرین پرونده سازی کرد.

 

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

مازندران

ثبت نظر

اخبار

هک قوه قضاییه؛ اسناد پرونده‌سازی برای یاشار سلطانی، روزنامه نگار افشاگر

۴ اسفند ۱۴۰۲
جواد متولی
خواندن در ۷ دقیقه
هک قوه قضاییه؛ اسناد پرونده‌سازی برای یاشار سلطانی، روزنامه نگار افشاگر