close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
اخبار

هک قوه قضاییه؛ اتهامات هشت متهم دیگر در تخلفات نیشکر هفت‌تپه

۸ اسفند ۱۴۰۲
جواد متولی
خواندن در ۵ دقیقه
نام هشت محکوم دیگر در اسناد پرونده قضایی مدیران سابق شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه از موارد مهم در اسناد هک شده قوه قضاییه است که توسط گروه هکری عدالت علی منتشر شده‌اند.
نام هشت محکوم دیگر در اسناد پرونده قضایی مدیران سابق شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه از موارد مهم در اسناد هک شده قوه قضاییه است که توسط گروه هکری عدالت علی منتشر شده‌اند.

نام هشت محکوم دیگر در اسناد پرونده قضایی مدیران سابق شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه از موارد مهم در اسناد هک شده قوه قضاییه است که توسط گروه هکری عدالت علی منتشر شده‌اند. ایران‌وایر در روزهای گذشته بررسی جامع این اسناد را آغاز کرده است.

در بخش دیگری از این اسناد مرتبط با هفت‌تپه، نام هشت فرد حقیقی چون: «خانم سوده شهرخی» و آقایان «علی‌اکبر فهیمی، فرشاد طالبی، مهدی توسلی، میرشمس فخرالدین مبارکی، عبداله پایسته، خليل‌الله نجفی، رضا انصاری اصیل» به چشم می‌خورد. جزییات بیشتر را در ادامه بخوانید: 

«علی اکبر فهیمی» یکی از متهمان این پرونده است. او با اتهاماتی چون: «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق تخصیص و فروش غیرمجاز حواله‌ها و تسهیلات ارزهای دولتی بر خلاف ضوابط و مقررات بانکی به مبلغ ۲۳۱میلیون و ۱۱۵هزار و ۵۵۰ دلار آمریکا به‌صورت شبکه‌ای و سازمان یافته» و «معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به شکل سازمان یافته» به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. به سایر اتهامات او -که در این دادنامه افشاشده نیامده است- در شعبه هم‌عرض یعنی شعبه اول دادگاه انقلاب تهران رسیدگی شده است. 

«فرشاد طالبی» از دیگر متهمان این پرونده است. او با اتهاماتی چون:«دریافت رشوه، مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق تخصیص و فروش غیرمجاز حواله‌ها و تسهیلات ارزهای دولتی بر خلاف ضوابط و مقررات بانکی و مبلغ ۲۳۱میلیون و ۱۱۵هزار و ۵۵۰ دلار امریکا به‌صورت شبکه‌ای و سازمان یافته و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته» با «پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال دایم از خدمات دولتی» روبرو است. 

سایر اتهامات او با قرار عدم صلاحیت به شایستگی کیفری دو تهران در این دادنامه رسیدگی نشده است. 

«مهدی توسلی» از متهمان این پرونده است. او با اتهاماتی چون:«معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، دریافت رشوه، معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته و دریافت رشوه» به تحمل: «پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال دایم از خدمات دولتی» محکوم شده است. 

در سایر اتهامات هم قرار عدم صلاحیت به شایستگی کیفری دو تهران داده شده است.  

«میرشمس فخرالدین مبارکی» یکی دیگر از متهمان این پرونده است که «شرکت صرافی رفاه» به نام او ثبت شده است. یک صرافی که نمایندگان «بانک رفاه کارگران» هم در هیات‌ مدیره آن عضویت دارند. از اتهامات او: «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق فروش غیر مجاز حوالجات ارزهای دولتی و معاملات غیر مجاز ارز به مبلغ  ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته، معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته» اعلام شده است. او به تحمل: «پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)» محکوم شده است. 

عبداله پایسته: متهم دیگر پرونده در دادگاه با اتهاماتی چون: «معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور» و «معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته» مواجه شده است. شعبه سوم دادگاه ویژه انقلاب او را به تحمل: «پنح سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت» و «محرومیت دایم از هرگونه خدمات دولتی نظیر استخدام در مشاغل دولتی»محکوم کرده است. سایر اتهامات او در شعبه اول دادگاه انقلاب مطرح شده و در این اسناد نتیجه و حکم آن نیامده است.    

خليل الله نجفی دیگر متهم این پرونده هم با اتهاماتی چون: «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق فروش غیر مجاز حوالجات ارزهای دولتی و معاملات غیرمجاز ارز به مبلغ ۲۰ میلیون یورو» و «معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته با مبالغ مندرج در دادنامه» به تحمل «ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)» محکوم شده است. 

رضا انصاری اصیل: اتهامات این متهم پرونده هفت‌تپه: «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق صدور فروش حوالجات ارزی بر خلاف ضوابط و مقررات بانکی به مبلغ ۸۲۷میلیون و ۹۵۵هزار و ۵۲۴دلار آمريكا»، «تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵میلیون و ۲۰۰هزار درهم امارات و مبلغ ۵۰هزار دلار آمریکا از متهم آقای امید اسدبیگی»، «تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲۵هزار دلار آمريكا»، «دریافت رشوه به مبلغ ۴۰۰هزار دلار آمریکا» در دادنامه آمده است. 

رضا انصاری اصیل در این اسناد به: «تحمل ۱۵سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، تحمل ۷۴ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) و به‌عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ ۵میلیون و ۲۰۰ هزار درهم و ۵۰ هزار دلار آمریکا که از طریق خلاف قانون تحصیل یافته دریافت رشوه به مبلغ ۴۰۰ هزار دلار آمریکا نموده به نفع دولت» محکوم شده است. سایر اتهامات او با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو تهران ارسال شده است. اما از جزییات این رسیذگی در اسناد نیامده است. 

سوده شهرخی دیگر متهم این پرونده هم با اتهاماتی چون:«مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق فروش غیرمجاز حوالجات ارزهای دولتی و معاملات غیرمجاز ارزی به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به‌مبلغ ۲۴میلیون و۶۰۰هزار يورو، معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به شکل سازمان‌یافته» محکوم به:«تحمل ۵سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی» و «محرومیت دایم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)» شده است. 

هک قوه قضاییه؛ اتهامات هشت متهم دیگر در تخلفات نیشکر هفت‌تپه
هک قوه قضاییه؛ اتهامات هشت متهم دیگر در تخلفات نیشکر هفت‌تپه

ایران وایر در روزهای گذشته جزییات اسناد دیگری از پرونده تخلفات انجام شده در هفت‌تپه را پس از هک قوه قضاییه منتشر کرده است که اینجا و اینجا و اینجا و اینجا قابل دسترس است.  

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

خوزستان

ثبت نظر

ویدیو

پشت صحنه گزارش؛ انتخابات مجلس دوازدهم؛ منتظر دروغ بزرگ باشید!

۸ اسفند ۱۴۰۲
خواندن در ۱ دقیقه
پشت صحنه گزارش؛ انتخابات مجلس دوازدهم؛ منتظر دروغ بزرگ باشید!