صبح امروز نیز کارگران  شرکت نیشکر هفت تپه در استان خوزستان به اعتصاب خود در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه اعتصاب خود را ادامه دادند.

کارگران بخش کشاورزی شرکت نیشکر هفت تپه  امروز به داخل محوطه شرکت وارد شده و اعتراض خود را نسبت به توجهی مسئولان در برابر حقوق قانونی خود اعلام کردند. در ادامه کارگران دیگر واحدهای شرکت، به این کارگران پیوسته و در برابر دفتر مدیریت این کارخانه تجمع کردند.

دیروز پلیس  34 کارگر اعتصاب کننده را بازداشت و پس از چند ساعت و به دنبال گرفتن تعهد آزاد کرد. همچنین جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در پیام ویدئویی ضمن اعلام همراهی با این کارگران معترض، تاکید کرد شرکت نیشکر هفت تپه در حال حاضر از نظر مالی در وضعی بسیار خوب به سر می برد و معلوم نیست چرا در برابر پرداخت مطالبات کارکنان مقاومت می کند.

این فعال سندیکایی قبلاً اعلام کرده بود که پرداخت نشدن حقوق کارگران در بسیاری از کارخانه های کشور به صورت عمدی و با هدف ارائه فهرست بدهی ها به دولت در برابر دریافت وام های کلان انجام می گیرد.

کارگران اعتصاب کننده در شرکت نیشکر هفت تپه مطالبات هشت ماه پول بن سال 95 و دستمزد مهر ماه امسال در کنار دو پاداش بهره برداری را تا به حال دریافت نکرده اند. اعتصاب کنندگان همچنین در روزهای گذشته از ایجاد شکاف میان خود از سوی مسئولان شرکت انتقاد کرده بودند.

مدیران شرکت نیشکر هفت تپه با دستچین کردن برخی کارگران و دادن وعده برای پرداخت مطالبات، تلاش کردند آنها را از ادامه شرکت در اعتصاب ها منصرف کنند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}