استان وایر- امروز سه شنبه هفت فروردین، کارگران تمام بخش های کشاورزی شرکت نیشکر هفت تپه در خوزستان ، اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود را از سر گرفتند. بنا به اعلام اتحادیه آزاد کارگران، کارگران این بخش شرکت، هنوز حقوق بهمن، اسفند و عیدی آخر سال گذشته را دریافت نکرده اند.

در شرکت نیشکر هفت تپه که بارها خبر اعتصاب کارگران آن در رسانه ها منتشر شده، هنوز بسیاری از افراد هستند که حقوق برخی از ماه های سال 1394 و یا 1395 را دریافت نکرده اند.

البته این تنها دلیل تجمع گسترده امروز کارگران این شرکت نبود. اخباری مبنی بر احتمال واگذاری غیر قانونی زمین های کشاورزی شرکت نیشکر هفت تپه به نزدیکان مقام های محلی، کارکنان واحدهای کشاورزی این شرکت را نگران تر از گذشته کرده است.

آن ها نگران هستند که در صورت انجام این واگذاری ها، به بهانه کمبود بودجه و یا کمبود آب برای کشت نیشکر، با خطر اخراج از شرکت رو به رو شوند. کارگران از واگذاری زمین ها به فردی به نام "محصولگرا" صحبت می کنند.

پیش تر مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه اعلام کرده بود " اشتغال 19 هزار نفر و 100 خوزستانی، وابسته به توسعه نیشکر همچنین تولید محصول شکر، با عدم تأمین حقابه این بخش در خطر قرار خواهد گرفت."

امروز کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، نظرات برخی از کارگران معترض به قطع حقابه کشت نیشکر را منتشر کرد.

به اعتقاد کارگران معترض، رهن، واگذاری یا اجاره هر کدام از بخش های شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، بنابر قانون سازمان خصوصی سازی غیر قانونی است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}