استان وایر: شماری از فعالان مدنی در مریوان درپی اعتراض نسبت به دفن زبالە شهر مریوان در محل تفریحی «درە سماقان» بازداشت شدند.

به گزارش کُردپا، در چند روز اخیر جمعی از فعالین مدنی در شهر مریوان از سوی نیروهای امنتی این شهر بازداشت و به انفرادی انتقال یافتند. حسن دل‌انگیز، شریف باجور، نازار حق‌پرست، هیوا منوچهری، فایق راوش، ادریس روند و مظهر معینی از جمله بازداشت شدگان هستند.

یک منبع خبری به سایت کُردپا در مریوان گفته که  «تنها دلیل بازداشت فعالان مدنی حمایت آنان از اعتراضات مردمی در بخش سرشیوی مریوان بە دفن زبالە شهر مریوان در محل تفریحی درە سماقان بودەاست.»

اعتراضات ساکنان اهالی منطقەی سرشیو مریوان با تصمیم شهردار مریوان نسبت بە این محل، با اعتراض فعلان مدنی و مردم روستاهاُی حومە مریوان همراە شده بود و این گزارش حاکی است که تاکنون نزدیک بە ٢٠ تن از فعال مدنی و محیط زیستی شهر مریوان از سوی نهادهای امنیتی این شهر بازداشت شدەاند.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}