استان وایر- مالکان چهار کارخانه قند واقع در شهرک صنعتی بوکان به صورت هماهنگ با افزایش غیرقانونی ساعات کار از هشت به ۱۲ ساعت در شبانه‌روز با حقوق همان هشت ساعت کار و دریافت سفته از کارگران، کار اجباری در روزهای تعطیل را به آن‌ها تحمیل کرده‌اند.

تعدادی از کارگران کارخانه‌های قند بوکان به یک رسانه محلی گفته‌اند مالکان کارخانه‌های قند تعداد شیفت‌های کاری این واحدها را از سه شیفت ۸هشت ساعته به دو شیفت ۱۲ ساعته در شبانه‌روز کاهش داده‌اند.

به گفته آن‌ها، دستمزد چهار ساعت کار اضافی در شبانه‌روز را دریافت نمی‌کنند و حقوق آن‌ها بر اساس هشت ساعت کار پرداخت می‌شود.
این کارگران نسبت به وضعیت کاری خود معترض هستند و می‌گویند که به دلیل ترس از بی‌کار شدن، نمی‌توانند از کارفرما شکایت کنند.

اضافه کار بدون دستمزد و اجباری این کارخانه‌ها در حالی انجام می‌شود که بر اساس ماده ۵۹ «قانون کار» کشور، موافقت کارگر و پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی از الزامات ارجاع کار اضافی به کارگران است.

 

📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]

📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}