ستان‌وایر- در یک نشست «علمی» با موضوع کشف حجاب در قم اعلام شد حضور بی‌حجاب زنان در جامعه باعث می‌شود که مردان در خانه با همسران خود «تحریک» نشوند.

این مطلب را علی صالحی‌منش٬ عضو هیأت علمی مؤسسه «فقه نظام» در نشست علمی «تحلیل کشف حجاب‌های اخیر، آزادی‌های یواشکی و دختران خیابان انقلاب و اثر آن بر عفت عمومی» بیان کرده است.

آقای صالحی‌منش در این نشست افزوده «اگر در خیابان تحریکی از زنان { به واسط داشتن حجاب} دریافت نشود٬ فرد {مرد} با شنیدن صدای همسر خود در خانه تحریک می‌شود.»

وی «حجاب را زیربنای اخلاق جنسی» در اسلام معرفی کرده و گفته «اگر امروز مسأله حجاب سروگردن آزاد شود، قانون دیگری در مورد آن نمی‌توان اجرا کرد.»

مهدی بیاتی، مسئول کارگروه «عفاف و حجاب در نهاد رهبری دانشگاه‌های کشور» هم در این نشست بهائیان را متهم به ترویج «بی‌حجابی» در ایران کرده است.

آقای بیانی افزوده از آنجا که نسرین ستوده وکیل مدافع بهائیان است و حامی اعظم جنگروی یکی از دختران کشف حجاب کرده بوده٬ بنابراین «ردپای بهاییان پشت‌پرده جریان دختران خیابان انقلاب» دیده می‌شود.

وی همچنین گفته «در کمپین چهارشنبه‌های سفید نه تنها رشدی وجود ندارد که عقب‌گرد هم مشاهده می‌شود، در این کمپین کشف‌ حجاب علنی صورت نمی‌گیرد.»

گسترش موج مخالفت‌ها با حجاب اجباری زنان که در قالب چند کمپین در ایران دنبال می‌شود٬ نگرانی روحانیون حاکم بر این کشور نسبت به پوشش زنان را دوچندان کرده است.

آنها تلاش‌های گسترده‌ای برای حذف و سرکوب این جریان مدنی و اجتماعی آغاز کرده‌اند که تاکنون در این زمینه توفیقی نداشته‌اند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}