استان وایر- انتخابات شورای اسلامی کار در «بهشت زهرا» تهران پس از دو سال وقفه در حالی برگزار شد که حدود دو هزار و 700 کارگر این آرامستان هیچ تشکلی برای دفاع از حقوق شان نداشتند.

به گزارش ایلنا، در این انتخابات، هفت نفر از کارگران به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل از میان 16 کاندیدا انتخاب شدند.

کارگران بهشت زهرا گفته اند: «دوسال پیش، مدیریت قبلی، شورای اسلامی کار را منحل کرد. از آن زمان تا کنون ما کارگران بهشت زهرا هیچ تشکلی نداشتیم و نمی‌ توانستیم از حقوق ‎مان دفاع کنیم. اما تحت مدیریت جدید توانستیم بعد از دوسال، شورادار شویم.»

در این انتخابات، یکی از خانم‌های غساله به نام «بهناز قاسمی» به عنوان عضو اصلی انتخاب شده ‌است و بقیه منتخبان از بخش‌های دیگر، از جمله رانندگان و غسال‌ها هستند.

 زنان غساله انتخابِ یکی از بین خودشان را اتفاقی مثبت دانسته اند و یکی از آن ها گفته است: «برای ما زنانِ بهشت زهرا و به خصوص زنان غسال خانه، این انتخاب، بهترین اتفاقی است که می‌ توانست رخ بدهد.»

بهشت زهرا حدود دو هزار و 700 کارگر دارد که در بخش‌های مختلف این سازمان مشغول به کار هستند.

  

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}