عکس

کارون؛ از سرزندگی تا تخریب و آلودگی

۳ مرداد ۱۴۰۱
ایران وایر
کارون؛ از سرزندگی تا تخریب و آلودگی
کارون؛ از سرزندگی تا تخریب و آلودگی
کارون؛ از سرزندگی تا تخریب و آلودگی
کارون؛ از سرزندگی تا تخریب و آلودگی
کارون؛ از سرزندگی تا تخریب و آلودگی
کارون؛ از سرزندگی تا تخریب و آلودگی
کارون؛ از سرزندگی تا تخریب و آلودگی
کارون؛ از سرزندگی تا تخریب و آلودگی
کارون؛ از سرزندگی تا تخریب و آلودگی
کارون؛ از سرزندگی تا تخریب و آلودگی

رودخانه کارون که زمانی منبع حیات بخش جلگه خوزستان بود، اکنون سال‌هاست در اثر سیاست‌های مخرب زیست محیطی جمهوری اسلامی از قبیل سدسازی‌های غیراصولی در معرض نابودی و خشکی قرار گرفته است.

این عکس‌ها تصاویری از کارون هستند که روند تخریب این بزرگترین رودخانه ایران را به تصویر می‌کشند.

منبع: میدل ایست ایمجز/ ایران‌وایر

ثبت نظر

گزارش ويژه

شائول بخاش، مورخ یهودی ایرانی

۳ مرداد ۱۴۰۱
شما در ایران وایر
خواندن در ۳ دقیقه
شائول بخاش، مورخ یهودی ایرانی