close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
عکس

زلزله‌زدگان شهر خوی

۱۴ بهمن ۱۴۰۱
مردم شهر خوی برای چندمین شب پس از زمین‌لرزه شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ در هوای به‌شدت سرد در اماکن روباز به‌سر می‌برند. عکس از ایران‌وایر
مردم شهر خوی برای چندمین شب پس از زمین‌لرزه شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ در هوای به‌شدت سرد در اماکن روباز به‌سر می‌برند. عکس از ایران‌وایر
مردم شهر خوی در حال دریافت کمک‌های مردمی پس از زمین‌لرزه شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱. عکس از ایران‌وایر
مردم شهر خوی در حال دریافت کمک‌های مردمی پس از زمین‌لرزه شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱. عکس از ایران‌وایر
مردم شهر خوی برای چندمین شب پس از زمین‌لرزه شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ در هوای به‌شدت سرد در اماکن روباز به‌سر می‌برند. عکس از ایران‌وایر
مردم شهر خوی برای چندمین شب پس از زمین‌لرزه شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ در هوای به‌شدت سرد در اماکن روباز به‌سر می‌برند. عکس از ایران‌وایر
حضور ساکنین در خانه‌های آسیب دیده در زمین‌لرزه‌ی شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ شهر خوی در آذربایجان‌غربی
حضور ساکنین در خانه‌های آسیب دیده در زمین‌لرزه‌ی شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ شهر خوی در آذربایجان‌غربی
حضور ساکنین در خانه‌های آسیب دیده در زمین‌لرزه‌ی شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ شهر خوی در آذربایجان‌غربی
حضور ساکنین در خانه‌های آسیب دیده در زمین‌لرزه‌ی شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ شهر خوی در آذربایجان‌غربی
خانه‌های آسیب دیده در زمین‌لرزه‌ی شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ شهر خوی در آذربایجان‌غربی
خانه‌های آسیب دیده در زمین‌لرزه‌ی شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ شهر خوی در آذربایجان‌غربی
حضور ساکنین در خانه‌های آسیب دیده در زمین‌لرزه‌ی شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ شهر خوی در آذربایجان‌غربی
حضور ساکنین در خانه‌های آسیب دیده در زمین‌لرزه‌ی شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ شهر خوی در آذربایجان‌غربی
مردم شهر خوی برای چندمین شب پس از زمین‌لرزه شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ در هوای به‌شدت سرد در اماکن روباز به‌سر می‌برند. عکس از ایران‌وایر
مردم شهر خوی برای چندمین شب پس از زمین‌لرزه شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ در هوای به‌شدت سرد در اماکن روباز به‌سر می‌برند. عکس از ایران‌وایر
مردم شهر خوی برای چندمین شب پس از زمین‌لرزه شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ در هوای به‌شدت سرد در اماکن روباز به‌سر می‌برند. عکس از ایران‌وایر
مردم شهر خوی برای چندمین شب پس از زمین‌لرزه شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ در هوای به‌شدت سرد در اماکن روباز به‌سر می‌برند. عکس از ایران‌وایر
حضور ساکنین در خانه‌های آسیب دیده در زمین‌لرزه‌ی شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ شهر خوی در آذربایجان‌غربی
حضور ساکنین در خانه‌های آسیب دیده در زمین‌لرزه‌ی شامگاه شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ شهر خوی در آذربایجان‌غربی

 

با وجود گذشت چند روز از زلزله خوی واقع در آذربایجان غربی و شرایط وخیم زلزله‌زدگان در این شهر با وجود سرما و بارش برف، جمهوری اسلامی از دریافت کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی خودداری می‌کند و پس از رد کمک‌های بشردوستانه ترکیه، این بار پیشنهاد کمک‌های جمهوری آذربایجان به زلزله‌زدگان خوی نیز توسط جمهوری اسلامی رد شده است.

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

آذربایجان غربی

ثبت نظر

عکس

زلزله شهر خوی

۱۴ بهمن ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
زلزله شهر خوی