close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
عکس

نماز جمعه در زاهدان

۲۸ بهمن ۱۴۰۱
مردم زاهدان در حال اقامه نماز در اطراف شبستان مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در حال اقامه نماز در اطراف شبستان مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در حال اقامه نماز در شبستان مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در حال اقامه نماز در شبستان مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در حال اقامه نماز در اطراف شبستان مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در حال اقامه نماز در اطراف شبستان مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در حال اقامه نماز در اطراف شبستان مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در حال اقامه نماز در اطراف شبستان مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در حال اقامه نماز در اطراف شبستان مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در حال اقامه نماز در اطراف شبستان مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در جمعه بازار بین شبستان و مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در جمعه بازار بین شبستان و مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در جمعه بازار بین شبستان و مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در جمعه بازار بین شبستان و مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در حال حرکت به سمت مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در حال حرکت به سمت مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در حال اقامه نماز در شبستان مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
مردم زاهدان در حال اقامه نماز در شبستان مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
نمای کلی جمعه بازار بین شبستان و مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر
نمای کلی جمعه بازار بین شبستان و مسجد مکی. عکس از سعید عرب‌زاده/ایران‌وایر

 

بیست هفته پس از سرکوب خونین اعتراضات مردم زاهدان در ۸ مهرماه که به جمعه خونین معروف شده است، معترضان در این شهر بار دیگر به خیابان‌ها آمده و بر ادامه مبارزه تا سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کردند. 

«مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور»، از جمله شعارهایی است که در تظاهرات پس از نماز جمعه در زاهدان توسط مردم سر داده شده است.

تظاهرکنندگان زاهدانی همچنین با حمل پلاکاردهایی در تجمع امروز خواهان آزاد شدن تمام زندانیان سیاسی شدند.

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

سیستان و بلوچستان

ثبت نظر

کاریکاتور

آقای نظام، راهی جز تسلیم نیست!

۲۸ بهمن ۱۴۰۱
مانا نیستانی
آقای نظام، راهی جز تسلیم نیست!