چند پناهجوی ایرانی همراه با دو پناهجوی دیگر لب‌هایشان را در مرز مقدونیه با یونان دوختند. این پناهجویان در اعتراض به جلوگیری از ورود آنان به خاک اروپا دست به تحصن و اعتصاب غذا زده‌اند. اخبار منتشر شده حاکی از آن است که این پناهجویان در گروه اقتصادی رده‌بندی شده‌اند و به همین دلیل اجازه ترک مرز مقدونیه به آنها داده نشده است.

بی بی سی انگلیسی در این باره نوشته است که به پناهجویانی که احتمال می‌رود اقتصادی باشند یعنی به خاطر شرایط بد اقتصادی اقدام به فرار از کشور کرده‌اند اجازه ورود به خاک اروپا داده نمی‌شود. اما پناهندگان کشورهای دیگر از سوریه، عراق و افغانستان با سرعت و سهولت بیشتری پذیرش می‌شوند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}