کامی سید، یکی از معروف‌تری کنشگران حقوق ترنس‌ها در پاکستان مجموعه عکس کاملا متفاوتی از مدلینگ خود را منتشر کرده است. 

وقار خان  استایلیست و حاسب صیدیقیعکاس و نقاب مصباح آرایشگر در کنار هم مجموعه قدرتمندی منتشر کرده‌اند از معروف‌ترین ترنس اهل پاکستان که تلاش می‌کند تا با محدودیت‌های جامعه پاکستان برای ترانس‌ها مقابله کند.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}