عکس

سخنرانی انتحاری

۲۲ خرداد ۱۳۹۶
توکا نیستانی
استان‌وایر

محسن شریفیان مدالش را برای معالجه یک نوازنده هرمزگانی به حراج گذاشت

۲۲ خرداد ۱۳۹۶
خواندن در ۱ دقیقه
محسن شریفیان مدالش را برای معالجه یک نوازنده هرمزگانی به حراج گذاشت