سه روز از وقوع زلزله شدید در نواحی غرب کشور می گذرد. به گفته نهادهای مسئول کار آواربرداری به اتمام رسیده اما مشاهدات مردمی گویای آن است که در برخی روستاها هیچ امدادرسانی صورت نگرفته و حتی در برخی موارد کمک های مردمی هم به دست آسیب دیدگان نرسیده است. تصاویر شهر سرپل ذهاب را سه روز پس از زلزله نشان می دهند.

 

عکسها از خبرگزاری ایلنا

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}