عکس

حل مشکل در کشور ما...در کشور آن‌ها‎

۱۵ اسفند ۱۳۹۸
مانا نیستانی
استان‌وایر

اسحاق جهانگیری به کرونا مبتلا شده و در منزل تحت نظر یک...

۱۴ اسفند ۱۳۹۸
اختصاصی ایران وایر
خواندن در ۳ دقیقه
اسحاق جهانگیری به کرونا مبتلا شده و در منزل تحت نظر یک تیم پزشکی است