سی و نه کودک در آبان و دی در زمین و آسمان ایران کشته شدند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل بیست و سه کودک در حوادث آبان  و شانزده کودک در هواپیمایی که با موشک سپاه ساقط شد، جان باختند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}