عکس

دریاچه ای به رنگ صورتی

۲۵ خرداد ۱۳۹۹
ایران وایر

دریاچه مهارلو در ۲۵ کیلومتری جنوب شرق شیراز مرکز استان فارس قرار دارد. این دریاچه از مهمترین منابع تأمین کننده نمک خوراکی و صنعتی است. با افزایش تبخیر و شوری آب، تعداد جلبک‌هایی به نام "کشند قرمز" در بستر دریاچه بیشتر می‌شود و رنگ دریاچه به رنگ صورتی و قرمز درمی‌آید. عکس‌های امین برنجکار را می بینید که پیشتر در خبرگزاری مهر منتشر شده‌اند.

 

ثبت نظر

استان‌وایر

مرشدی که زنان را به زورخانه راه داده بود، برکنار شد

۲۴ خرداد ۱۳۹۹
خواندن در ۱ دقیقه
دریاچه ای به رنگ صورتی