محوطه شهنه پشته بندپی غربی شهرستان بابل از زمستان ۱۳۹۷ وارد کاوش‌های علمی باستان شناسی قرار گرفت و این جستجو‌ها تا به امروز ادامه دارد که در کاوش‌های جدید باستانی انجام شده ۲۲ اسکلت به همراه آثار تاریخی شناسایی شده است و برای مشخص شدن پییشینه تاریخی آثار کشف شده تحقیقات کماکان ادامه دارد.

عکاس :یاسر نتاج

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}