عکس

تپه باستانی شهنه پشته در بابل

۶ تیر ۱۳۹۹
ایران وایر

محوطه شهنه پشته بندپی غربی شهرستان بابل از زمستان ۱۳۹۷ وارد کاوش‌های علمی باستان شناسی قرار گرفت و این جستجو‌ها تا به امروز ادامه دارد که در کاوش‌های جدید باستانی انجام شده ۲۲ اسکلت به همراه آثار تاریخی شناسایی شده است و برای مشخص شدن پییشینه تاریخی آثار کشف شده تحقیقات کماکان ادامه دارد.

عکاس :یاسر نتاج

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

ثبت نظر

استان‌وایر

خاموشی گسترده در شیراز

۶ تیر ۱۳۹۹
خواندن در ۱ دقیقه
تپه باستانی شهنه پشته در بابل