عکس

ملاقات طالبان در تهران

۱۴ بهمن ۱۳۹۹
مانا نیستانی
استان‌وایر

تایید احکام زندان، تبعید و محرومیت از کار ۳ نوکیش مسیحی در...

۱۴ بهمن ۱۳۹۹
خواندن در ۳ دقیقه
ملاقات طالبان در تهران