یک شهروندخبرنگار با ارسال این تصاویر برای ایران وایر نوشته است: «اینجا حوالی میدان شهدای تهران است. دسته‌های عزاداری بیش از محرم و بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونا رفت و آمد می‌کردند. انگار کرونا تمام شده، عده‌ای نذری پخش می‌کردند و مردم در صف نذری بودند. مثل همین صف که برای ندری جوجه کباب شکل گرفته بود. عده‌ای از جوانها همانجا جوجه‌ها را سیخ می‌کردند و مردم در صف ایستاده بودند تا نذری بگیرند.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}