عکس

خالکوبی ایران باستان روی دست بازیکن صربستانی

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
شما در ایران وایر

شهروند خبرنگار ایران‌وایر که برای تماشای دیدار تیم‌های بسکتبال آویژه و صنعت روی به سالن برگزاری مسابقات رفته بود، متوجه شده است که «لوکا اندوسیج» بازیکن صربستانی تیم آویژه، نمادهایی از دین زرتشت و ایران باستان را روی دست خود خالکوبی کرده است. این بازیکن صربستانی، شهریور سال جاری به تیم آویژه مشهد پیوست. 

ثبت نظر

استان‌وایر

یک مداح، سرپرست بیمارستان بهرامی تهران شد

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
خواندن در ۱ دقیقه
خالکوبی ایران باستان روی دست بازیکن صربستانی